Vikarer til Femern

Vi leverer mandskab og vikarer til Femern, og er fast samarbejdspartner til en række virksomheder, som leverer til det store tunnelbyggeri på Femern bælt. Derfor kan Norstaff med kort varsel levere vores vikar-team.

3 grunde til at vi er vores kunders foretrukne samarbejdspartner, når det drejer sig om vikarer.

  • Vi leverer vikarer i rette tid, sted og antal
  • Vi leverer til en konkurrencedygtig pris
  • Vi kender vores vikarer og vores kunder

Fordi vi er i tæt dialog med vores kunder, og fordi vi kender vores vikarer, optimerer vi løbende. Det betyder for dig som kunde, at du vil få hjælp hele vejen igennem processen. Både før, under og efter du har booket en vikar fra Norstaff.

Se hvilke faggrupper vi dækker HER
Vikar Femern tunnel

Om Norstaff

Vi har som vikarbureau mere end 30 år på bagen og vore eneste mål er at være:

  • en god arbejdsgiver for vores vikarer
  • en god partner for vores kunder

Begge dele når man via en vis historik – OG DEN HAR VI!

Nogle kunder benytter os til ”brandslukning”, altså når tingene brænder lidt eller meget ”på”. For andre kunder er vi indtænkt i deres personaleplanlægning, for på denne måde at effektivisere deres ”workforce” og få det bedste ud af deres fastansatte i parløb ved udvalgte vikarer.

Vi hjælper også flere af vores kunderr som rekrutteringsfirma. Vi anvender ikke kun de almindelige rekrutteringsværktøjer, men i særlig grad mere utraditionelle værktøjer (i dansk sammenhæng), som vi gerne fortæller mere om, når det bliver aktuelt for dig.

Se mere om vores mange års erfaring HER.

Vikar Femern tunnel og bro

Vi prioriterer vores vikarer højt, og kræver til gengæld at de er arbejdsomme og har den rette indstilling. Derfor er vores kunder glade for vores medarbejdere, og vi i Norstaff oplever en meget høj kundetilfredshed.

Hvis der er noget vi som vikarbureau kan gøre bedre, tager vi det i en konstruktiv dialog med vores kunde, og gerne så tidligt i opløbet, så kunden kun oplever fordelene ved at have os som samarbejdspartner.

Synes du at ovenstående lyder rigtigt for dig, så kontakt os for en snak om mulighederne, og hvordan vi kan skabe værdi for dig.

Norstaff samarbejder også med Femern Development.

Sådan bygges Femern-tunnelen

Femern-forbindelsen bygges som en sænketunnel mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Fehmarn. I modsætningen til en boret tunnel, består en sænketunnel af hule betonelementer, der støbes på land, og som sættes sammen en og en, til de danner en tunnel.

For at bygge Femern-forbindelsen skal der først udgraves en rende i havbunden, hvori tunnelen skal ligge. Denne rende bliver op til 60 meter bred, 16 meter dyb og 18 kilometer lang. I alt skal der graves 19 mio. kubikmeter sten og sand op fra havbunden. Jorden bliver brugt til at skabe cirka 3 kvadratkilometer nye naturområder på Lolland og i mindre grad på Fehmarn.

Læs mere om de nye landområder på Lolland her.

Når renden i havbunden er klar, kan arbejdet med at placere tunnelelementerne gå i gang. Hver tunnelelement vejer 73.000 tons, men da de er hule og forseglet med skotter, kan de flyde i vandet. Store slæbebåde trækker elementerne ud i Femern Bælt, hvor de med stor præcision sænkes ned på havbunden og sættes sammen.

Når tunnelrøret er på plads, skal de tekniske installationer gøres færdige. Det er jernbaneskinnerne til de elektriske tog, kommunikationssystemer, lys, ventilation, transformatorer og pumper. Som en ændring i forhold til Øresundstunnelen vil Femern-tunnelen få 10 specialelementer med en ekstra kælderetage.

Der vil blive placeret et specialelement for hver ca. 2. kilometer af tunnelen, hvor udstyr til drift af tunnelen anbringes. Det betyder, at Femern-tunnelen bliver billigere og nemmere at vedligeholde, og samtidig kan man spare store mængder beton, fordi standardelementerne kan gøres mindre.

Se mere og aktuelt indhold om Femern byggeriet HER