Handicaphjælper og vikar

Find en handicaphjælper

Det kræver tillid at lukke et menneske ind i sit liv, og det forstår vi hos Norstaff. Derfor gør vi meget ud af, at vores vikarer er forberedte, og indgår naturligt i hverdagen hos dig allerede fra første dag. Det skal for dig som bruger også være en nem og hurtig proces at bestille en handicaphjælper og handicaphjælper vikar. Derfor benytter vi lige præcis den metode der passer dig bedst. Uanset om du vil bestille handicaphjælperen for en enkelt dag, eller for en længere periode.

Vikarbureau for handicaphjælpere

Som vikarbureau for handicaphjælpere, kan vi både stå for rekrutteringen, lave vagtplanen og sikre bemandingen, eller udelukkende stå for den administrative del. Hvis du selv vil finde din handicaphjælper, eller allerede har et team af handicaphjælper, kan vi tage os af arbejdsgiveransvaret, som er administrative opgaver som ansættelse, løn til handicaphjælpere, feriepenge, kommunikation med kommunen, afholde løbende kurser og opkvalificering efter behov og meget andet, som du ikke behøver at tage dig af, når du vælger at bruge os.
Vi sørger blandt andet også for, at du får en handicaphjælper vikar, i samarbejde med dig, når der er behov for det.

Handicaphjælper vikar

Inden du bestiller en handicaphjælper vikar

Det er vigtigt for os, at vi tilknytter den rette vikar til dig. Derfor tager vi en snak om dine behov, ønsker og hvad der kan hjælpe dig i dagligdagen. Når vi får afdækket dette, har vi det aller bedste grundlag for at finde den rette vikar, eller sammensætte det bedste team.

Kontakte os på telefon 70 90​ 90 70 eller e-mail sos@norstaff.dk.

Så tager vi en uforpligtende snak om, hvordan vi hjælper dig bedst muligt, med at finde den helt rigtige handicaphjælper vikar.

Når du bestiller en handicaphjælper vikar

Om du ønsker at bestille via vores kundesystem, via e-mail eller telefonisk er helt op til dig. Vi sørger for at den rette handicaphjælper vikar er hos dig på aftalte tid og sted. Som regel indgår vores vikarer i teams omkring borgeren, så du er sikret, og du har handicaphjælper vikaren når du har behov for det. Hvis der er en bestemt vikar du ønsker, hjælper dig selvfølgelig også med det, så vidt det er muligt.

Fast konsulent og hjælp til opstart og rekruttering

Når du overdrager arbejdsgiveransvaret til os, hvad enten det drejer sig om BPA (Borgerstyret personlig assistance) eller handicaphjælpere, vil du få en personlig konsulent tilknyttet. Din personlige konsulent sætter sig grundigt ind i forholdene omkring din BPA ordning, så vi altid kan tilbyde dig en kvalificeret sparring og rådgivning.

For at komme bedst muligt fra start, vil vi altid indlede samarbejdet med et introduktionsmøde, hvor du kan lære din personlige konsulent hos os at kende. Det er vores erfaring at det for både dig, din handicaphjælper og os er den bedste start på din BPA-ordning. På mødet præsenterer vi, hvad du kan bruge os til som arbejdsgiver, og vi lægger også vægt på at bruge mødet til at afstemme dine forventninger til os.

BPA og handicaphjælper rekruttering

Når vi når til rekrutteringen, hjælper vi dig med at finde de bedst mulige handicaphjælpere, som matcher dine behov og kriterier.

Vi bidrager med:

 • Håndtering af løn, skat, forsikringer, regler om barsel og lovkrav til arbejdsmiljø
 • Rekruttering af medarbejdere
 • Vikarservice til borgere der vælger os som arbejdsgiver
 • Vejledning og løsning af vagter i tilfælde af sygdom blandt handicaphjælperne
 • En samlet IT-løsning for arbejdsleder med vagtplanlægning, timeregistrering og indbygget kontrol
 • BPA-guide – et arbejdslederværktøj
 • En konsulent som er fast kontaktperson ved alle henvendelser
 • Sparring hos borgerrådgiveren
 • Kurser for handicaphjælpere
 • Vejledning og værktøj for arbejdsledere i at arbejde med medarbejderudvikling (MUS). Vi kan også tage os af medarbejderudvikling hvis du ønsker det.
 • Målrettet workshop for arbejdsledere
 • Vejledning og redskab til at gennemføre APV-undersøgelser og -handlingsplaner (Arbejdspladsvurdering). Vi kan også tage os af hele APV processen

Kort fortalt, er du i meget trygge hænder, når du vælger os som samarbejdspartner til din BPA ordning (Borgerstyret personlig assistance) og din handicaphjælper.

Har du nogle spørgsmål vi kan hjælpe dig med at få klarhed over?

Kontakt:

Wicki Thomsen
Faglig leder
sos@norstaff.dk

Vores erfaring

Vi er med over 30 år på bagen, et af Danmarks mest erfarne vikarbureauer. Den erfaring får du glæde af, og blandt vores mange succeser, er vi enormt stolte af at have været dygtige til at sammensætte gode handicaphjælper-teams. Det kan vi selvfølgelig også hjælpe dig med. Det er vigtigt for os, at din hverdag og teamet fungerer godt sammen. Derfor holder vi jævnlige team-møder, og møder med dig efter behov, for at sikre dig den bedst mulige oplevelse under hele forløbet.

BPA ordning (Borgerstyret Personlig Assistance)

Norstaff har mange års erfaring med at administrere BPA ordninger. Derfor er du i trygge hænder, når du vælger os som din samarbejdspartner. Blandt vores BPA-borgere og hjælpere er vi anerkendt for at yde en stor opbakning. Opbakningen oplever du både omkring de daglige rutiner, og også når det spidser til i forbindelse med f.eks. sygdom blandt dine hjælpere, hjælp og støtte omkring kommunikation med din kommune, problemer med visitationsgrundlaget m.v.
Vi kan hjælpe dig med både nye og erfarne handicaphjælpere i BPA ordninger, som assisterer dig i din hverdag. Vores handicaphjælper team har blandt andet erfaring med arbejdet med:

Listen herover er ikke udtømmende, derfor er det altid en god idé at kontakte en af vores konsulenter, for at finde den helt rette handicaphjælper til dig. Som BPA-borger hos Norstaff bliver du tilknyttet din egen faste handicapkonsulent, som varetager den løbende dialog med dig om stort og småt i hverdagen. Borgerstyret personlig assistance skal støtte dig som borger, og netop det kan vi hjælpe dig med.

Du kan læse mere om BPA-ordninger, rollerne som arbejdsleder og arbejdsgiver m.v. her

Handicaphjælper vikar

Har du brug for en handicaphjælper?

Vi er klar til at være medspiller, levere kompetent arbejdskraft med store menneskelige egenskaber, samt eventuelt bistå med en individualiseret tilpasning.

Vi har blandt andet en stærk, specialiseret gruppe medarbejdere, som alle arbejder med hjerneskadede i egen bolig.

En udfordrende, spændende og interessant opgave.

Du kan kontakte os på telefon 70 90​ 90 70 eller e-mail sos@norstaff.dk.

Så tager vi en snak om, hvordan vi finder den helt rigtige handicaphjælper til din virksomhed.

Se mere om hvad det vil sige, at have brug for en handicaphjælper HER.

Støttepersoner

​Støttepersoner er i praksis det samme som handicaphjælpere, men med en fremhævning af den rehabiliterende del af handicaphjælper arbejdet. Støttepersoner arbejder ofte under supervision af ergo- og/eller fysioterapeuter omkring detailplanlægningen af borgerens hverdag, og selve plejedelen er ofte minimal i disse borgeres liv.

Vi har en gruppe ufaglærte støttepersoner, som især arbejder med borgere med senhjerneskader. Altså hjerneskader pådraget på et senere tidspunkt i et menneskes liv.

Ledsagerordning

Norstaff varetager i dag administrationen af ledsageordninger for borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Vi samarbejder med en række kommuner, der har valgt at udlicitere deres ledsageordninger til private leverandører. Det omfatter såvel borgere i egen bolig, botilbud og på forskellige typer institution.

Du kan læse mere om ledsageordninger, hvad du kan bruge den til, hvem du kan ansætte m.v. her

Aflastningsordninger og specialordninger

Norstaff løser sideløbende med vores BPA- og Ledsageordninger en række forskellige aflastningsordninger og specialordninger. Indenfor rammerne af Serviceloven arbejder vi med følgende ordninger:

 • BPA-ordninger (Borgerstyret Personlig Assistance) jf. Servicelovens §§ 96 og 95
 • Ledsageordninger jf. Servicelovens §§ 45 og 97
 • Aflastningsordninger jf. Servicelovens §§ 41 og 85
 • Afløsningsordninger jf. Servicelovens § 84
 • Personlig hjælp og pleje jf. Servicelovens § 83
 • Respiratorbrugere jf. Servicelovens §§ 95 og 96 samt Sundhedsloven

Omkring specialordninger er der primært tale om konkrete pleje- overvågningsopgaver overfor voksne handicappede, hvor f.eks. en BPA-ordning ikke er den optimale løsningsmodel.

Handicaphjælper vikar

Ønsker du at blive handicaphjælper vikar?

At være handicaphjælper er nok et af de mest givende jobs inden for social og sundhed.

Selve jobbet kræver ingen speciel faglig baggrund – til gengæld er der en række krav til handicaphjælperens person.

Det handler om personlige kvaliteter og egenskaber:

 • ​Empati
 • ​Tolerance
 • ​Tålmodighed
 • Årvågenhed

​​Mennesker, der har brug for en handicaphjælper, har brug for omgivelser, der besidder ovenstående menneskelige kvaliteter. Til gengæld har du som handicaphjælper virkelig mulighed for at gøre en kæmpe forskel.

Norstaff kan tilbyde attraktive vikarjobs som handicaphjælper i hovedstadsområdet, for eksempel i København, Hillerød og Roskilde.

Bliv handicaphjælper vikar

Hvis du har lyst til at høre mere om, hvordan vi som professionelt og erfarent vikarbureau kan hjælpe dig med din karriere.

Så er du velkommen til at kontakte os via vores kandidatweb HER.

Så taler vi mere om din fremtid som handicaphjælper vikar.

Bestil vikar

Står din virksomhed og mangler dygtige medarbejdere til et kortere eller længere vikariat?

Læs mere her

Bliv vikar

Er du jobsøgende og på udkig efter nye udfordringer? Bliv vikar hos Norstaff og få boostet din karriere og CV.

Læs mere her

Kontakt os for gratis rådgivning

Hvis du har lyst til at høre mere om, hvordan vi som professionelt og erfarent vikarbureau kan hjælpe dig med et attraktivt vikarjob, er du velkommen til at kontakte os på e-mail: sos@norstaff.dk eller på telefon 70 90 90 70. Vi glæder os til at hjælpe dig!

KONTAKT OS