​Pædagog gruppen

​Denne afdeling omhandler både pædagogmedhjælpere og pædagoger (herunder også socialpædagoger).

Norstaffs medarbejdere i denne gruppe arbejder populært sagt indenfor området mennesker og samfund.

Med mennesker er der tale om alle aldersgrupper.

Som vikar indenfor denne gruppe er der nogle gange tale om døgnvagter, koloniophold og tit alt andet end 8-16 opgaver.

Autisme

​Vi har en gruppe højt kvalificerede pædagoger, der fungerer som specialister indenfor arbejdet med unge og voksne med diagnosticeret autisme (ASF).

Fælles for dem alle gælder, at de til daglig er beskæftigede med netop denne klientgruppe.

Et arbejdsområde der, udover en solid pædagogisk værktøjsrygsæk, også stiller store krav til den enkeltes empatiske forståelse og indlevelse i de mange udfordringer, der er dagligdagen for både borgeren og så sandelig også for dennes familie.

Vi arbejder sammen med konsulentfirmaet udilivet.dk omkring at skabe nogle specialpædagogiske videreuddannelser.

Vore pædagoger modtager løbende info om udviklingen og viden indenfor autismeområdet.

Både kliniske fakta og forskning. Nogle gange finder vi blot noget der er fagligt og smukt at dele, f.eks. dette: Et fotografisk essay.


​Nogle af vore andre pædagogiske opgaver ligger inden for arbejdet med mennesker, som enten har en medfødt eller en pådraget hjerneskade.

Hvad er autismespektret?

Man bruger ordet autismespektrum, fordi ordet autisme ikke dækker. Der findes flere former for autisme, og det udtrykkes bedst ved at tale om autisme som en spektrumtilstand.

For at barnet får stillet diagnosen, skal det have vanskeligheder inden for tre områder, som kaldes triaden:

  • Afvigelser i forestillingsevnen
  • Afvigelser i kommunikationen
  • Afvigelser i det sociale samspil

De forskelige diagnoser inden for autismespektret er bl.a.:

  • Infantil autisme
  • Atypisk autisme
  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret
  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse anden
  • Aspergers syndrom

Infantil autisme

De fleste børn med infantil autisme får som regel stillet diagnosen inden treårsalderen. I de fleste tilfælde har de dog vist tegn på tilstanden allerede som helt spæde. Nogle mennesker med infantil autisme har begavelsesmæssige vanskeligheder. Mennesker med infantil autisme har vanskelig-heder inden for alle punkter i triaden.

Aspergers syndrom

Mennesker med Aspergers syndrom er normaltbegavede, og de har ikke sproglige vanskeligheder. Deres sproglige udvikling kan dog være meget anderledes end almindelig børns. For eksempel kan de begynde at tale enten meget tidligt eller meget sent, og deres sprog bærer præg af en anderledes måde at tænke på.

Mennesker med Aspergers syndrom har problemer med de to punkter i triaden, der drejer sig om socialt samspil og infleksibilitet.

Mennesker med Aspergers syndrom får som regel deres diagnose lidt senere end børn med infantil autisme, fordi syndromet som regel først opdages, når de begynder i skolen, hvor der bliver stillet større sociale krav til børn.

Mange med Aspergers syndrom får først diagnosen, når de er blevet voksne, fordi den ikke fandtes, da de var børn. Aspergers syndrom blev først en officiel diagnose i 1992 (1994 i Danmark).

Bestil vikar

Står din virksomhed og mangler dygtige medarbejdere til et kortere eller længere vikariat?

Læs mere her

Bliv vikar

Er du jobsøgende og på udkig efter nye udfordringer? Bliv vikar hos Norstaff og få boostet din karriere og CV.

Læs mere her

Kontakt os for gratis rådgivning

Hvis du har lyst til at høre mere om, hvordan vi som professionelt og erfarent vikarbureau kan hjælpe dig med et attraktivt vikarjob, er du velkommen til at kontakte os på e-mail: sos@norstaff.dk eller på telefon 70 90 90 70. Vi glæder os til at hjælpe dig!

Kontakt os