Skip to main content

​Denne afdeling omhandler både pædagogmedhjælpere og pædagoger (herunder også socialpædagoger).

Norstaffs medarbejdere i denne gruppe arbejder populært sagt indenfor området mennesker og samfund.

Med mennesker er der tale om alle aldersgrupper.

Som vikar indenfor denne gruppe er der nogle gange tale om døgnvagter, koloniophold og tit alt andet end 8-16 opgaver.

Autisme

​Vi har en gruppe højt kvalificerede pædagoger, der fungerer som specialister indenfor arbejdet med unge og voksne med diagnosticeret autisme (ASF).

Fælles for dem alle gælder, at de til daglig er beskæftigede med netop denne klientgruppe.

Et arbejdsområde der, udover en solid pædagogisk værktøjsrygsæk, også stiller store krav til den enkeltes empatiske forståelse og indlevelse i de mange udfordringer, der er dagligdagen for både borgeren og så sandelig også for dennes familie.

Vi arbejder sammen med konsulentfirmaet udilivet.dk omkring at skabe nogle specialpædagogiske videreuddannelser.

Vore pædagoger modtager løbende info om udviklingen og viden indenfor autismeområdet.

Både kliniske fakta og forskning. Nogle gange finder vi blot noget der er fagligt og smukt at dele, f.eks. dette: Et fotografisk essay.

​Nogle af vore andre pædagogiske opgaver ligger inden for arbejdet med mennesker, som enten har en medfødt eller en pådraget hjerneskade.

  Hvad er autismespektret?

  Man bruger ordet autismespektrum, fordi ordet autisme ikke dækker. Der findes flere former for autisme, og det udtrykkes bedst ved at tale om autisme som en spektrumtilstand.

  For at barnet får stillet diagnosen, skal det have vanskeligheder inden for tre områder, som kaldes triaden:

  • Afvigelser i forestillingsevnen
  • Afvigelser i kommunikationen
  • Afvigelser i det sociale samspil

  De forskelige diagnoser inden for autismespektret er bl.a.:

  • Infantil autisme
  • Atypisk autisme
  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret
  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse anden
  • Aspergers syndrom

   Infantil autisme

   De fleste børn med infantil autisme får som regel stillet diagnosen inden treårsalderen. I de fleste tilfælde har de dog vist tegn på tilstanden allerede som helt spæde. Nogle mennesker med infantil autisme har begavelsesmæssige vanskeligheder. Mennesker med infantil autisme har vanskelig-heder inden for alle punkter i triaden.

   Aspergers syndrom

   Mennesker med Aspergers syndrom er normaltbegavede, og de har ikke sproglige vanskeligheder. Deres sproglige udvikling kan dog være meget anderledes end almindelig børns. For eksempel kan de begynde at tale enten meget tidligt eller meget sent, og deres sprog bærer præg af en anderledes måde at tænke på.

   Mennesker med Aspergers syndrom har problemer med de to punkter i triaden, der drejer sig om socialt samspil og infleksibilitet.

   Mennesker med Aspergers syndrom får som regel deres diagnose lidt senere end børn med infantil autisme, fordi syndromet som regel først opdages, når de begynder i skolen, hvor der bliver stillet større sociale krav til børn.

   Mange med Aspergers syndrom får først diagnosen, når de er blevet voksne, fordi den ikke fandtes, da de var børn. Aspergers syndrom blev først en officiel diagnose i 1992 (1994 i Danmark).